Εκτελούνται ΟΛΕΣ οι εξετάσεις αίματος, βιολογικών υγρών και εκκριμάτων που αφορούν στην ειδικότητα της Βιοπαθολογίας καθώς και εξετάσεις υπερήχων ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σκοπός μας η ΠΡΟΛΗΨΗ, η έγκαιρη και έγκυρη ΔΙΑΓΝΩΣΗ νοσημάτων και η παρακολούθηση (follow up) αυτών.

Τμήματα:

Αιματολογικό,

Βιοχημικό,

Μικροβιολογικό,

Ορμονολογικό,

Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου,

Ανοσολογικό - Ορολογικό - Ιολογικό,

Τοξικολογικό,

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας,

Τμήμα πήξης- θρομβοφιλίας,

Τμήμα προληπτικού Ελέγχου,

Έλεγχος γονιμότητας και καθ’ έξιν αποβολών.

Τμήμα Υπερήχων:

άνω-κάτω κοιλίας,

θυρεοειδούς,

μαστού,

triplex αγγείων.